• IMG
  • IMG
  • IMG
  • slide-
  • slide-
  • slide-
  • slide-
  • slide-
  • slide-

Καθαρισμός Κλινικών

IMG 1009Η εταιρία CONTRACTOR - ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έχει αναπτύξει τα παρακάτω συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007 διασφαλίζοντας κατά τον καλύτερο τρόπο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού & απολύμανσης με τις συμφωνημένες ανάγκες ,τις ιδιαίτερες συνθήκες, και τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Η εταιρία έχει αποκτήσει εξειδίκευση στον καθαρισμό κλινικών και ειδικότερα στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού καθώς έχει αναλάβει με απόλυτη επιτυχία την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης των κλινικών της εταιρίας ΦΡΟΝΤΙΣ ΑΕ, στην Ελευσίνα και στο Κερατσίνι