• IMG
  • IMG
  • IMG
  • slide-
  • slide-
  • slide-
  • slide-
  • slide-
  • slide-

Μυοκτονίες

 

imagesCA7O2VZIΗ πλέον αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση των τρωκτικών σε εξωτερικούς χώρους είναι η τοποθέτηση μυοκτόνου σκευάσματος εντός δολωματικών σταθμών.
Οι δολωματικοί σταθμοί είναι πλαστικοί περιέκτες ασφαλείας που φέρουν οπές κατάλληλεςγια την είσοδο των τρωκτικών και περιέχουν μυοκτόνο σκεύασμα.

Η χρήση δολωματικών σταθμών είναι απαραίτητη καθώς :

1) Προστατεύει την κατανάλωση του δολώματος από άλλα ζώα,ανθρώπους κλπ.
2) ο δολωματικός σταθμός χρησιμεύει ως σταθμός παρατήρησης.

Εφαρμόζουμε πρόγραμμα τακτικής αναδόλωσης των δολωματικών σταθμών με βάση το σκαρίφημα εγκατάστασης και κατάγράφουμε τα ευρήματα.Όι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται με ετήσιες συμβάσεις