• IMG
  • IMG
  • IMG
  • slide-
  • slide-
  • slide-
  • slide-
  • slide-
  • slide-

Υποκαπνισμός

 

Eίναι η απεντόμωση με ένα καπνογόνο σκεύασμα ώστε να ελεγχθεί η προσβολή από πχ ξυλοφάγα έντομα
Ο υποκαπνισμός είναι η εισαγωγή σε ένα στεγανοποιημένο χώρο ( κενό ή με προϊόντα) ενός τοξικού αερίου σε αρκετά υψηλή συγκέντρωση για τον απαιτούμενο χρόνο έτσι ώστε το αέριο να καταλάβει όλο τον χώρο και να σκοτώσειτα έντομα που είναι ο στόχος μας.

Η μέθοδος του υποκαπνισμού έχει ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών:

•Κάθε είδους σπόροι δημητριακών, άλευρα, ξηρά φρούτα  λαχανικά.
•Εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύονται τρόφιμα, άδειες αποθήκες, σιλό, αμπάρια πλοίων.
•Ξύλινα σπίτια, φορτία ξύλου, που έχουν προσβληθεί από σαράκι κλπ.