• IMG
  • IMG
  • IMG
  • slide-
  • slide-
  • slide-
  • slide-
  • slide-
  • slide-

Εφαρμογή Gel

 

Είναι μέθοδος για την καταπολέμηση της Blatella germanica(ξανθιά κατσαρίδα) χρησιμοποιείται η εφαρμογή τροφοελκυστικού δολώματος(Gel).
Με την εφαρμογή του Gel δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια.  
Το σκεύασμα είναι εντελώς άοσμο και ακίνδυνο και δεν απαιτείται καμία προετοιμασία ή εκκένωση του χώρου.
Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια αμέσως μετά την εφαρμογή.
Μετά την εφαρμογή είστε ήσυχοι ότι οι κατσαρίδες δεν θα σας ενοχλήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ