• IMG
  • IMG
  • IMG
  • slide-
  • slide-
  • slide-
  • slide-
  • slide-
  • slide-

Καθαρισμοί   Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις

 

1

 

ISO 9001

2

 

ISO 14001

Η Εταιρεία

Η CONTRACTOR είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς:
Καθαρισμοί Κτιρίων και Απολυμάνσεις χώρων και στόχο έχει να καταστεί απολεσματικός συνεργάτης των εταιρειών πελατών της στους τομείς που άπτονται των ενδιαφερόντων της.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Για το λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει σύστημa  διαχείρησης ποιότητας ISO 9001: 2008 διασφαλίζοντας κατά το καλύτερο τρόπο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που συμμορφώνονται πλήρως με τις συμφωνημένες ανάγκες, τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας.
Η άρτια επιλογή, διαχείρηση και εκπαίδευση του προσωπικού, μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις επαγγελματικές προκλήσεις με συνέπεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, θέτοντας τις σωστές βάσεις για άριστη συνεργασία με τους πελάτες μας. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ
Στα έργα που αναλαμβάνουμε χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για τον άρτιο καθαρισμό των χώρων, ενώ τα καθαριστικά μας καλύπτουν τη νομοθεσία καθώς είναι καταχωρημένα στο γενικό χημείο του κράτους, αλλά πλέον ενσωματώνουν και τη νέα υποχρεωτική ευρωπαϊκή νομοθεσία Reach που διέπει τα χημικά.
Για τις απολυμάνσεις χώρων εκδίδουμε πιστοποιητικό καθώς διαθέτουμε την κατά το νόμο άδεια από το υπουργείο Γεωργίας.